Klikk på bildene for visning i bedre kvalitet.

 

FORORD

 Å arbeide med personer rammet av demens er ofte svært krevende.

Både å forstå og å møte hun eller han på en rett måte, kan til tider

være en stor utfordring både for pårørende og for pleier, selv med

mange års erfaring.

De punktene som her følger i dememspleie 1-7 har jeg som mangeårig

hjelpepleier på skjermet avdeling  for demente, skrevet ned og

formulert over flere år.  De bygger på iakttagelser av egen og andres

adferd i møte med personer med demens.

De er tenkt, først og fremst å være til praktisk hjelp i vår hverdag som

pleiere på avdeling for personer med demens, men også til hjelp for

nære og pårørende.

De kan benyttes som utgangspunkt for opplæring  og utveksling av

faglige refleksjoner og erfaringer. 

For nytt personell helt ukjent med tematikken og uten tidligere praksis

innen demensomsorgen, kan dette kanskje ved første øyekast virke litt

omfattende. Men har man arbeidet en liten stund, dukker fort

problem-stillingene som her er skissert opp og søker et svar.

Det jeg her har skrevet gir naturligvis ikke alle svar,

men forsøker på en praktisk måte å gi råd og rettningslinjer,

til noen av de viktigste utfordringer vi møter i år hverdag som pleiere

på en demensavdeling.  

Erfaringsmessig er det ofte relativt små og enkle ting som kan utgjøre

en stor forskjell, og vi kan lære mye av hverandre!

Det handler om holdninger, måten vi oppfører oss på,hva vi gjør og

ikke gjør. Mål og motivasjon, at personen med demens skal ha det så

godt og trygt som mulig, den tid han eller hun er henvist til vår pleie

og omsorg.

Punktene er forsøkt samlet etter tema for å lette tilgjengeligheten til

stoffet. Samtidig er det slik at mange aspekter som er nevnt under et

tema kan være like viktig under et annet.

Foruten "DEMENSPLEIE" vil siden etter hvert også inneholde filmer og

lenker til andre nettsider og annet som kan innspirere og skape

engasjement og forståelse innenfor demenspleien.

Det finnes også mye god faglitteratur på feltet og mulighet for kurs og

etterutdanning. Mye informasjon om dette er å finne på nettsiden til

Nasjonalt Kompetanssenter for aldring og helse. En aktiv lenke til

denne siden er å finne under fanen - nyttige lenker.Fra denne siden

igjen er også en rekke nyttige lenker til andre nettsider som omhandler

demens.

Demenspleie er krevende, men også svært givende! Behovet for flinke

og engasjerte pleiere vil øke i årene som kommer. Jevnlig faglig

oppdatering og utveksling av erfaringer er viktig for å holde

motivasjonen oppe, og en forutsetning for å lykkes!

 Mitt håp er, at også dette nettstedet,om et enkelt, relativt kortfattet

og lett tilgjengelig hjelpemiddel, får være med å bidra til dette!

 

 

Med vennlig hilsen

Tron-E. Holst-Pedersen

NRK Puls - MUSIKK VED DEMENS

Film om kommunikasjon med personer rammet av demenssykdom.

DET GODE STELLET