DP 7 

TIL SLUTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 7 - 1

Når vi skal gå for dagen, la oss tenke på å bevare roen og ikke fortelle

høyt at vi skal hjem, er ferdig for dagen osv. – heller ikke nonverbalt.

Vi bør være diskré når vi sier adjø til hverandre.

Men det finnes unntak. Noen av våre beboere kan bli svært lei seg om

vi plutselig forsvinner uten at de er forberedt på det. Da sier vi

til disse pent adjø før vi går, så diskre som mulig, for ikke å uroe andre

beboere.

 

 DP 7 - 2

Det er viktig at ikke alle forlater avdelingen i et vaktskiftet for å avgi

rapport. Dette er en svært sårbar tid som ofte fører engstelse og uro

med seg. Ettermiddagsuro er et kjent begrep på en demensavdeling og

det er viktig å tenke forebyggende! Når personen med demens merker

at mange forsvinner og går hjem, resonerer han og hun at også de må

hjem, hjem til barna sine, rekke et tog eller nå en buss osv.

 

INGEN REGLER UTEN UNNTAK

 DP 7 - 3

Vi vil oppleve at pleiere som kjenner alle våre beboere godt og som

beboerne føler seg trygge på, av og til går litt på tvers av disse

retningslinjene. Det kan være for å lokke frem smil og latter, korrigere

atferd på en hyggelig måte, eller for å styrke beboerens selvfølelse

med ord og atferd. Å forsøke å gjøre det samme uten å ha den samme

tillit og det samme kjennskap til vær enkelt beboer kan fort bli feil og

virke mot sin hensikt.

Det tar alltid tid å bli kjent med og kjent av våre beboere.

Men det kommer!

 

TA VARE PÅ HVERANDRE

 DP 7 - 4

Vi opplever som pleiere, at vi ofte kommer til kort og mislykkes, selv

om vi følger alle regler og gjør vårt aller beste. Vi blir misforstått, ikke

sjelden avvist og vi møter aggresjon, bebreidelser og atferd som lett

kan komme til å tynge oss. Over tid kan dette føre til utbrenthet, om

ikke vi takler det på en profesjonell måte!

Noen ganger kan det være viktig å snakke ut om slike hendelser med

andre pleiere og støtte, hjelpe og oppmuntre hverandre!

Vi må ikke ta problemene med hjem og gå og grue for neste vakt!

Det er viktig å stå sammen særlig i de tyngre og mer krevende

oppgaver, og det er viktig å være ydmyk og lære av hverandre!

 

 DP - 7 - 5

Vi vil oppleve at vi ikke alltid har tid og personale nok til å

imøtekomme alle våre beboeres ønsker og behov.

Det er viktig at vi gjør så godt vi kan, innenfor de rammer og med de

muligheter som er gitt oss! Men har vi virkelig gjort det, skal vi ikke

klandre oss selv eller andre pleiere for det om er ugjort og kunne vært

annerledes!

Er vi urolige for kvaliteten og bekymret for det vi ikke rekker over, er

det viktig å ta dette opp med vår avdelingsleder. Vi har som pleiere

alle rett og plikt til å dokumentere behov og mangler sett fra et faglig

synspunkt. Bare slik kan vi sammen arbeide systematisk og

målrettet mot høyere kvalitet.

 

 Dp 7 - 6

Det er nyttig for den enkelte og for hele teamet, ofte å søke nødvendig

faglig påfyll. Det gjør arbeidet ennå mer interessant og utfordrerne. Vi

opplever at ting lykkes til beste for våre beboere og det gir stolthet og

glede i vårt arbeid.

 

ET VIKTIG ARBEID

 DP 7 - 7

Vi får ikke glemme, men minne hverandre på, at vi gjør et utrolig

viktig arbeid! Våre beboeres hele livskvalitet er i svært stor grad

avhengig, av vår omsorg og vårt engasjement, vår innsats og vår

kjærlighet!

Og vi skal huske, at vi ikke blir fattige av å gi, gi av oss selv -.” Det

er ved å gi at vi får” - og blir virkelig rike!

TAKK, TUSEN TAKK! - FOR DIN OMSORG, DIN INNSATS OG DEN KJÆRLIGHET DU VISER DE GAMLE OG SYKE!