DP 5

AKTIVITETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DP 5 - 1

Våre beboere har glede og nytte av tilrettelagte aktiviteter, men vi må

ikke glemme at de blir fortere trette og slitne! De blir trette av

ord, lyder og inntrykk de ikke forstår eller misforstår. Derfor er det

lurt, ofte å legge inn en pause.

Ro og stillhet kan virke som balsam!

 

 DP 5 - 2

Som ved alle andre gjøremål og oppgaver i demensomsorgen er det

viktig å ta hensyn til den enkeltes dagsform!

Det er viktig at de som er med på aktiviteter, får ta del på sine

egne premisser, og ikke føler seg presset og stresset.

Aktivitet skal være en trygg og hyggelig opplevelse!

Den skal først og fremst tilfredsstille og glede beboer, ikke pleier.

 

 DP 5 - 3

Vi bør unngå så langt det er mulig, å sette våre beboere i situasjoner

de ikke mestrer, og som gir dem en følelse av nederlag! V

i fokuser på det de kan og det de mestrer og er rause med ros

og oppmuntring! Det styrker selvfølelsen!

 

 DP 5 - 4

Vi må alltid være målbevisste og selektive ved bruk av filmer, musikk

og TV programmer! Vi bør først og fremst velge det som er

gjenkjennelig og forståelig, som har et rolig tempo og ikke virker

stressende, forvirrende og vekker uro.

Vi må heller ikke glemme at det som kan roe og glede den ene, kan

virke helt forstyrrende for den andre. Mange reagerer med angst eller

blir slitne og forvirret av høyt volum og for mange og sterke inntrykk.

Dette er viktig å ta hensyn til! TV skal ikke stå på hele dagen og når

den er på, er det ikke alltid nødvendig å ha lyden på.

 

 DP 5 - 5

Legg merke til og dokumenter hvordan den enkelte beboer reagerer

på forskjellige former for aktiviteter, musikk, filmer, tv programmer

osv. For noen kan enkelte ting vekke assosiasjoner til traumatiske og

konfliktfylte situasjoner tidligere i livet. Det er viktig å være klar over

dette og skjerme for slike inntrykk.

En tur i vakre og idylliske omgivelser kan være en stor opplevelse for mange personer med demens, men for noen blir den lange turen med de mange og sterke inntrykk en kilde til angst, uro og forvirring som kan sitte i flere dager.