Hva et sykehjem er

Ilustrasjonsbilder fra Midtåsenhjemmet på Nordstrand i Oslo.

Mangt kan sies om et sykehjem, om hva det er
og hva det ikke er,

men burde være. Vi som arbeider der vet best om alle feil og mangler!

Likevel, og tross alle mangler kan og bør også dette sies som snart

følger,til ros og oppmuntring for alle som daglig gjør en stor innsats i

våre sykehjem i omsorgen for de gamle og syke!

Hva er et sykehjem?

Et sykehjem er -

et hus med masse kjærlighet i,der syke får lindring og trøst!

Et sykehjem er -
et hus fylt av  tålmodighet, empati og medfølelse!

Et sykehjem er -
et hus som gir trygghet , der ingen er helt ensom og alene!

Et sykehjem er -
et hus med mye godhet, hjelpsomhet og omsorg!

Et sykehjem er -
et hus der tunge byrder lettes,der noen lytter og forstår!

Et sykehjem er -
et hus med mye humor,glede og  sang!

Et sykehjem er -
et hus der du ønskes velkommen,møter nye mennesker som blir til nye venner!

Ja, kort sagt:
ET SYKEHJEM ER ET HUS MED MASSE KJÆRLIGHET I !


Derfor:
En STOR takk til deg som daglig gir av deg selv med et varmt hjerte for de gamle og syke i våre sykehjem!

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •