DP 6 

REMINISENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DP 6 - 1

Reminisens, eller erindringsarbeid er et annet svært viktig

hjelpemiddel til å ivareta våre beboeres ressurser, hukommelse,

selvfølelse og identitet!

Gjennom reminisens tar vi vare på de gode minnene.

 

 DP 6 - 2

For uten å bevisstgjøre de minner som er felles for aldersgruppen,

er det også viktig å sette seg inn i den enkelte beboers egen historie.

Det kan være navn på steder, på personer,hendelser og opplevelser

som betyr mye for han eller henne. Dette er minner vi skal hjelpe våre

beboere å ta vare på så lenge som mulig. Dette kan vi gjøre i samtale

og fortelling og på mange forskjellige måter.

 

 DP 6 - 3

Fotografier og gjenstander av forskjellig art kan være med på å

forsterke minnene.

Det samme kan opplevelse av kjente lukter og smaker, eller også

å se på film eller i virkelighet - steder, tradisjoner, gjøremål osv.

 

 DP 6 - 4

Sansehagen er her et viktig hjelpemiddel til å fremkalle de gode

minner og gi gode opplevelser. En tur i sansehagen i sol og frisk luft

kan bringe glede til en som er nedtrykt, og ro til en som er urolig.

 

 DP 6 - 5

Sang og musikk har en egen evne til å vekke et mangfold av gode

minner,følelser og assosiasjoner. Dette er en viktig del av

reminisensarbeidet og ellers for å skape hygge og glede på

avdelingen.

Å gjøre seg kjent med hvilke sanger og hvilken musikk den enkelte liker

er både nyttig og nødvendig!

 

 DP 6 - 6

Det er viktig med hensyn til den enkeltes historie å gjøre seg bevisst

hvilke minner som kan være vonde og traumatiske, og hva som

vekker disse minnene! Dette slik, at vi kan unngå å vekke denne type

minner. For noen kan dette dreie seg om minner knyttet til krigens

dager, for andre kan det være minner om en person, en opplevelse

som er vond å tenke på. Da våre brukere har vanskelig for å skille

fortid fra nåtid er dette særdeles viktig!

 

 DP 6 - 7

Samtididig er det både viktig og svært nyttig for oss som pleiere,

å sette oss inn i den historie, tradisjon og kultur som har preget

og preger våre beboere.

Det vil gi oss stoff til mange gode samtaler både med den enkelte og i

gruppen. Samtidig vil det øke vår forståelse for deres ønsker og

behov, deres normer, verdier, interesser osv.  

 

 

 

Gjennom reminisens kan de gode minnene vekkes til live og strømme som sollys gjemom et gammelt vindu. Det ene minnet vekker andre minner og vi hjelper personen med demen å finne tilbake til seg selv og sin fortid. Det kan skape mye glede og trygghet!