LIVETS DYPE MENING

Om menneskelivets

storhet og verdi

 

Dette er en bok jeg har arbeidet med

i mange år.

Ideen til boken fikk jeg da jeg fikk lede

en herreklubb på sykehjemmet.

 

 

Vi samtalte der om alt som opptok

den enkelte,og hadde det veldig

hyggelig sammen.

Ikke sjelden fikk jeg spørsmål knyttet

til livets avsluttning, den kristne tro og

det kristne håp.

Det ble tydelig for meg at de gamle og syke også har et åndelig behov

som vi desverre ofte glemmer. Det er mange spørsmål knyttet til

feiltrinn i livet, til lidelse og død som blir vankelig å svare på uten

Bibelens forkynnelse om tilgivelse og håp.

Denne boken belyser en rekke av disse store spørmål knyttet til vår

menneskelige eksistens og formidler håp og trygghet også i møte

med døden.

Boken er en gavebok rikt illustrert med egne malerier og med en rekke

av Bibelens egne tekster knyttet til livets store spørsmål. 

I vårt arbeid med mennesker i liverts siste fase kan denne boken være

til stor hjelp, samtidig som den kan gi deg selv det håp og den trygghet

som du kan formidle videre til andre.

 

Med hjertelig hilsen

Tron-Eilert Holst-Pedersen

 

For mer info besøk gjerne min hjemmeside:

www.tehpbilledkunst.com