Denne filmen gir et gripende innblikk i den situasjon personen med demens og dens pårørende befinner seg i.
Den gir oss innblikk i smerten og hjelpeløsheten personen med demens må oppleve, samtidig som den viser hvordan kjærlighet og omsorg fremdeles er en sterk drivkraft og motivasjon hos den demente - som vi ikke alltid forstår og verdsetter.

PS
Filmene som vises her er koblet opp mot you tube serveren som når filmen er slutt kommer med nye forslag som ikke er mine anbefalinger. Likevel er mange av disse forslagene verdifulle og relevante til vårt tema!