DP 1 

ETIKK OG HOLDNINGER

DP 1 - 1 

Demenspleien fordrer av oss, på alle områder, et høyt etisk nivå!

Dette er viktig når våre beboere trenger hjelp til personlig hygiene,

og det er viktig med hensyn til vårt grunnleggende syn

menneskeverd!

Sykdom og manglende ferdigheter reduserer ikke

menneskeverdet, men kaller på omsorg og forståelse!

 

 DP 1 - 2

Vi bør derfor tilstrebe å være rolige, tålmodige og kjærlighetsfulle

ovenfor våre beboere!

Vise høflighet,anerkjennelse og respekt!

Den ofte underlige adferd skylles en sykdom som kan ramme oss alle.

Vi vil behandle personen som er rammet av demenssykdom med samme

verdighet og godhet vi selv ville ønske å møte, dersom vi var i deres

sted!

 

 DP 1 - 3

Selv om våre beboeres demenssykdom er kommet langt, får de likevel

ikke behandles som barn!

Vår oppgave er å pleie, hjelpe og tjene, med

respekt og på ingen måte herske og oppdra!

 

 DP 1 - 4

Annerkjennelse og respekt, ros og oppmuntring styrker en allerede

svekket selvfølelse og løfter personen med demens, både med hensyn

til sinnsstemning og ferdigheter. Dette er en erfaring vi ofte gjør som

gir ekstra mening og glede i vår hverdag som pleiere på avdeling for

demente!

 

 

 

 

Klikk på bildene for høyere kvalitet!